Posty

Leki stosowane w leczeniu zatrzymania krążenia u osoby dorosłej - ALS 2015

Obraz
Lista leków wraz z opisem stosowanych w leczeniu zatrzymania krążenia u osoby dorosłej.

Adrenalina (amp. 1 mg w 1 ml)Do defibrylacji (VF/VT bez tętna):

• Dawka: 1 mg (10 ml r-ru 1:10000 lub 1 ml r-ru 1:1000) iv
• Podaj po 3. defibrylacji, jeśli uzyskano dostęp iv/io
• Powatarzaj co 3-5 min (co drugą petlę)
• Podawaj bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej

Nie do defibrylacji (PEA/asystolia):

• Dawka: 1 mg (10 ml r-ru 1:10000 lub 1 ml r-ru 1:1000) iv
• Podaj, gdy tylko uzyskasz dostęp iv/io
• Powtarzaj co 3-5 min (co drugą petlę)
• Podawaj bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej