Posty

Nauka szycia ran z Phantomskin.eu

Obraz
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych ratownik medyczny może udzielać MCR pod nadzorem lekarza systemu, np. asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych, niewymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (załącznik numer 2). Dodatkowo może asystować przy drobnych zabiegach chirurgicznych (to świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie - załącznik numer 4). To tyle słowem wstępu, ustawowo, jeśli chodzi o możliwość szycia ran samodzielnie przez ratownika medycznego. Co ciekawe, w dniu 20 listopada 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia nowy program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w którym znalazło się szycie ran - taki oto paradoks :) Przechodząc do meritum postu, dzięki uprzejmości firmy  PHANTOMSKIN miałem możliwość wtajemniczyć się w naukę szycia ran. Phantomskin