Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Wytyczne Resuscytacji 2015 - algorytmy postępowania

Obraz
Zbiór algorytmów postępowania w stanach nagłych zawartych
w Wytycznych Resuscytacji 2015 (ERC - European Resuscitation Council)

SAM XT Extremity Tourniquet - tamowanie krwotoków, opaska zaciskowa, staza taktyczna

Obraz

Cewnikowanie żyły pępowinowej

Obraz