Posty

Wyświetlanie postów z 2016

Zatrzymanie akcji serca, a adrenalina

Obraz
Zatrzymanie akcji serca, a adrenalina Każdego roku w UK około 60,000 osób doświadcza nagłego zatrzymania czynności serca (zatrzymania akcji serca). Wstępne próby resuscytacji w przywróceniu akcji serca są skuteczne w 1 na 4 przypadki (25%), jednak ponad połowa tych pacjentów umiera później na intensywnej terapii w przeciągu od kilku godzin do dni w wyniku poważnego uszkodzenia mózgu. Pacjenci i ich rodziny ponoszą wielką osobistą cenę za te dramatyczne skutki. Od wielu lat częścią terapii przy zatrzymaniu akcji serca jest wstrzykiwana w żyłę adrenalina, naturalnie występujący hormon. Działa ona poprzez zwiększenie dopływu krwi do serca, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że serce zacznie ponownie bić. Istnieją jednak efekty uboczne terapii adrenaliną przy zatrzymaniu akcji serca. W szczególności serce może doznać nadmiernej stymulacji, pompuje mniej efektywnie, zmniejszając przepływ krwi do mózgu, co zwiększa ryzyko śmierci w ciągu następnych godzin i dni oraz wystąpienie poważnych …

Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne

Obraz
Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, Szpitalne Oddziały Ratunkowe i lekarzy rodzinnych

1. Stany naglące wynikające z zaburzeń hemostazy u chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne:
Uraz (zwłaszcza głowy), krwotokKrwawienie śródczaszkoweWylewy krwi do dna jamy ustnej i szyiKrwotok do przestrzeni zaotrzewnowejKrwotok z przewodu pokarmowegoObjawy sugerujące ciężkie krwawienieOperacja ze wskazań nagłych2. Weryfikacja rozpoznania Pacjenci są zaopatrzeni w „Kartę chorego na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne”, a także w „Książeczkę leczenia domowego chorego na wrodzoną skazę krwotoczną”. Dokumenty te zawierają rozpoznanie typu skazy krwotocznej, a także informacje o rodzaju i ilości koncentratu, który należy zastosować w razie wystąpienia krwawienia oraz o grupie krwiRejestr chorych w regionalnym RCKiK umożliwia zasięgnięcie informacji, jeśli pacjent nie ma przy sobie wyżej wymi…

3% NaCl, a pourazowy obrzęk mózgu

Obraz
Roztwór HTS (hypertonic saline), czyli hipertoniczej soli można przygotować na kilka sposobów:

1. Do 0,9% NaCl należy dostrzyknąć 30 ml 10% NaCl (trzy ampułki po 10 ml)

Łącznie do podania mamy 130 ml roztworu.

2. Do 5% Glukozy 100 ml należy dostrzyknąć 50 ml 10% NaCl (5 ampułek po 10 ml).

Łącznie do podania mamy 150 ml roztworu.

UWAGA: Jeśli nie dysponujemy 5% Glukozą w objętości 100 ml (najczęściej spotykana w postaci 250 ml) to należy z 250 ml odciągnąć 150 ml, a następnie dodać 50 ml 10% NaCl.

3. Przygotuj 250 ml 0,9% NaCl, następnie odciągnij z kroplówki 57,5 ml objętości i dodaj 57,5 ml (5 i ¾ ampułek) 10% NaCl.

„Opisz” przygotowaną kroplówkę i rozpocznij wlew. Czas przetoczenia powinien wynieść 10-15 minut. ZALECANE podawanie do DUŻEJ  ŻYŁY OBWODOWEJ!


4. 115 ml 10% NaCl + 385 ml 0,9% NaCl = 500 ml 3% NaCl (1 ml 3% NaCl zawiera 0,51 mEq, czyli 0,51 mmol Na)

Jeśli wystąpią objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP), do których należy zaliczyć:

pogorszenie stanu świadomości…

Ostry zespół wieńcowy (ACS) - opis przypadku

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego otrzymał wezwanie do mężczyzny lat 75, który zgłasza silny ból w klatce piersiowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przystąpiono do badania i zbierania wywiadu. Badanie: A - drożne  B - 16/min, szmer pęcherzykowy obustronnie, bez wysiłku oddechowego, SpO2 98%  C - żyły szyjne w normie, CRT poniżej 2 sekund, tętno na tętnicy szyjnej i tętnicy promieniowej obecne, dobrze wypełnione, miarowe 72/min, CTK 170/90 mm Hg, skóra wilgotna, EKG w załączniku  D - AVPU (A), glikemia 131 mg%, źrenice równe i reaktywne, siła mięśniowa L=P, oczopląsu brak, czucie symetryczne zachowane  E - brzuch miękki, niebolesny, prawidłowo wysklepiony, bez objawów otrzewnowych, bez obrzęków kończyn dolnych S - ból w klatce piersiowej, bezwysiłkowy, od około 2 godzin o charakterze rozpierania i ucisku, promienujący do pleców  A - neguje  M - Siofor, Theovent, Fostex (w razie napadu astmy oskrzelowej)  P - cukrzyca, nikotynizm (około 30 papierosów dziennie), astma oskrzelowa (osta…

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS u 12-latki - opis przypadku

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie trzech ratowników medycznych został zadysponowany do szkoły podstawowej w kodzie 1, do dziewczyny lat 12, która zgłosiła się do pielęgniarki szkolnej z powodu złego samopoczucia; podaje, że ma uczucie arytmii serca, jest jej duszno. ZRM przybył w ciągu 3 minut na miejsce zdarzenia. Dziewczynę zastano w pozycji lężącej na "kozetce".

Badanie:A - drożne, niezagrożone B - 18/min, szmer pęcherzykowy prawidłowy obustronnie, bez wysiłku oddechowego, SpO2 95%  C - żyły szyjne w normie, CRT poniżej 2 sekund, tętno na tętnicy szyjnej i tętnicy promieniowej obecne, bardzo szybkie, miarowe 197/min, CTK 105/70 mm Hg, skóra w normie, EKG nr 1 w załączniku  D - AVPU (A), glikemia 128 mg%, źrenice równe i reaktywne, siła mięśniowa L=P, oczopląsu brak, czucie symetryczne zachowane  E - brzuch miękki, niebolesny, prawidłowo wysklepiony, bez objawów otrzewnowych, bez obrzęków kończyn dolnych, temp. ciała 36,6 °C, w ostatnim czasie bez bieg…

Kryteria kwalifikacji do leczenia w Centrum Urazowym (CU)

Obraz
Pacjent z obrażeniami ciała to codzienność w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego. Z obrażeniami ciała najczęsciej mamy do czynienia w wyniku wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz innych nieprzewidywanych zdarzeń. Oprócz tego, że pacjent powinien zostać profesjonalnie zabezpieczony przez ZRM, należy również podjąć ważną decyzję, do którego wyspecjalizowanego ośrodka powinien trafić, aby został kompleksowo zdiagnozowany i odpowiednio leczony. W 2010 roku powstało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Urazowego, które ułatwia personelowi ZRM podjęcie decyzji, co do transportu pacjenta do konkretnego ośrodka. W rozporządzeniu tym znajdziemy informacje na temat rodzaju obrażeń u pacjenta urazowego, które spełniają kryteria do leczenia w Centrum Urazowym (CU).
Kryteria do leczenia w Centrum Urazowym

Osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym w przypadku, gdy jest pacjentem urazowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ust…

Ratownicy medyczni chcą podawać kwas traneksamowy, dopaminę, tramadol, teofilinę? O co chodzi?

Obraz
Na łamach fejsbukowej strony PARAMEDiC Poland Ratownictwo w ostatnich dniach pojawiła się ankieta z zapytaniem o listę środków faramakologicznych jakie jeszcze powinny znaleźć się w komptenecji ratownika medycznego. Ankieta skierowana była głównie do ratowników medycznych, lekarzy oraz pielęgniarek ratunkowych. Ankieta zawierała jedno pytanie z możliwością zaznaczenia wielokrotnej odpowiedzi. W ankiecie wymieniono 48 środków farmakologicznych, które w chwili obecnej nie są dostępne dla ratownika medycznego. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, ratownik medyczny samodzielnie może podać 47 leków. Trwają prace nad nowelizacją projektu ustawy o Państowym Ratownictwie Medycznym, gdzie zakres uprawnień oraz wykaz środków farmakologicznych może się powiększyć (mowa m.in. o lekach zwi…

Neuropatyczny ból pourazowy

Obraz
U pacjentów po urazach, u których doszło do uszkodzenia struktur układu nerwowego, dochodzi do rozwoju zmian funkcjonalnych w neuronach, co prowadzi m.in. do powstania ektopowych ognisk pobudzeń, ekspresji patologicznych połączeń (efaps), obniżenia progu bólowego, dysfunkcji hamujących interneuronów GABA oraz aktywacji receptorów NMDA, a więc zjawisk kluczowych do rozwoju procesów obwodowej I środkowej sensytyzacji. Procesy te klinicznie manifestują się napadami palącego, parzącego bólu, czasami podobnego w swoim charakterze do rażenia prądem elektrycznm, oraz obecnością parastezji, dyzestezji, hiperalgezji lub hiperpatii. Dlatego w tej grupie pacjentów, zarówno z uwagi na przesłankę humanitarną, jak i w celu zahamowania rozwoju zespołów przetrwałego bólu pourazowego, należy już w SOR wdrożyć właściwe postępowanie terapeutyczne z zastosowaniem leków adiuwantowych (koanalgetyków).

W celu zahamowania aktywacji receptorów NMDA u pacjentów po urazie można zastosować zarówno…

Metoprolol i jego działanie - opis przypadku

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego otrzymał wezwanie do kobiety lat 75, która zgłasza wysokie wartości BP. Na miejscu okazało się, że kobieta odczuwa silne kołatanie serca. Opowiada, że choruje na napadowe migotanie przedsionków, ale tak źle jak dziś czuje się po raz pierwszy w życiu.

Badanie:

A - drożne B - 14/min, szmer pęcherzykowy obustronnie, bez wysiłku oddechowego, SpO2 97%  C - żyły szyjne w normie, CRT poniżej 2 sekund, tętno na tętnicy szyjnej i tętnicy promieniowej obecne, niemiarowe 138-198/min, CTK 170/100 mm Hg, skóra w normie, EKG w załączniku  D - AVPU (A), glikemia 106 mg%, źrenice równe i reaktywne, siła mięśniowa L=P, oczopląsu brak, czucie symetryczne zachowane  E - brzuch miękki, niebolesny, prawidłowo wysklepiony, bez objawów otrzewnowych, bez obrzęków kończyn dolnych

S - ból w klatce piersiowej od 40 min o charakterze kołatania, bez promieniowania, pojawił się nagle, w spoczynku, złe samopoczucie  A - neguje  M - Tritace, doraźnie Hydroksyzyna  P - nadciśnienie tę…

Leczenie trombolityczne udarów mózgu w ambulansie typu STEMO

Obraz
Jedyną metodą leczenia udaru niedokrwiennego mózgu o potwierdzonej skuteczności jest zastosowanie trombolizy. Istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie tego leczenia, najlepiej w ciągu tzw. złotej godziny. Powyższe założenie można osiągnąć przy stosowaniu leczenia trombolitycznego przed przybyciem do szpitala, co jednak wymaga objęcia chorego od początku wysokospecjalistyczną opieką. Staje się to możliwe w ramach realizowanego w Berlinie programu badawczego PHANTOM-S, gdzie do pacjentów, u których podejrzewa się świeży udar mózgu dysponowany jest specjalny ambulans (STEMO) z neurologiem wyszkolonym w medycynie ratunkowej, który ma do swojej dyspozycji tomograf komputerowy z opcją teletransmisji oraz przyłóżkowy analizator parametrów krytycznych. Po potwierdzeniu wskazań do leczenia trombolitycznego i wykluczeniu przeciwwskazań, chory otrzymuje rtPA jeszcze w drodze do szpitala.
Co to jest STEMO?STEMO to ambulans z zespołem wyspecjalizowanym w diagnostyce i leczeniu udarów m…

podyplomie.pl - medyczny serwis informacyjno-edukacyjny

Obraz
Medyczny serwis informacyjno-edukacyjny podyplomie.pl, dostarczający niezbędne narzędzia w codziennej pracy z pacjentem. Rozwijamy najbardziej kompleksową bazę leków LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII. Jesteśmy wydawcą wielu bestsellerów książkowych: m.in. z serii STANY NAGŁE oraz WIELKA INTERNA, które dostarczają nowoczesnej wiedzy medycznej o postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym. Nasze portfolio wydawnicze oraz filmowa platforma medVOD zapewnia kompleksową edukację medyczną w najróżniejszych specjalizacjach. Organizujemy kongresy edukacyjne, które dają im możliwość stałego kształcenia podyplomowego, rozwoju wiedzy i umiejętności zgodnie z trendami nowoczesnej medycyny.

Kompleksowa baza leków wsółczesnej terapii


Serwis podyplomie.pl wychodząc naprzeciw potrzebą swoich czytelników wraz ze specjalistami przygotował Vademecum wiedzy o Stanach Nagłych. W opracowaniu zawarto kluczowe zasady postępowania w pierwszych dobach od zgłoszenia się pacjenta. Zaproponowano badania diagnostyczne i p…

Medyczne Czynności Ratunkowe - recenzja

Obraz
Książka Medyczne Czynności Ratunkowe pod redakcją naukową Przemysława Paciorka i Amelii Patrzały miała swoją premierę w 2015 roku. W tym roku ukazał się 3 dodruk książki uwzględniając Wytyczne Resuscytacji ERC 2015. Sama nazwa wskazuje, że podręcznik ten będzie tyczył się medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny i pielęgniarka systemu podejmuje w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Książka przedstawia w sposób praktyczny pomiar podstawowych parametrów życiowych pacjenta w stanie zagrożenia życia, ich ocenę oraz proponowane leczenie. Znajdziemy tutaj również algorytm (BLS, jak i ALS) prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z rozpoznaniem i leczeniem odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia - to wszystko oparte na najnowszych wytycznych ERC 2015. Opisany schemat dotyczący odbierania porodu w warunkach pozaszpitalnych, wykaz środków farmakologicznych, które ratownik medyczny może podawać samodzielnie i uwarunkowania prawne w praktyce ratownika medy…

Pulsoksymetria w praktyce ratownika medycznego

Obraz