Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2015

AMIODARON w RM

Obraz

ASA w RM

Obraz
"ASA" - skrót brzmi nieznajomo? Tak Ci się tylko wydaję. Acidum acetylsalicylicum to nie inaczej jak kwas acetylosalicylowy, czyli nazwa handlowa Polopiryny S, Aspirn, czy Proficar. Dziś kilka słów na temat tego wyrobu medycznego, który ratownik medyczny może samodzielnie podawać zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącej wykazu środków farmakologicznych wykorzystywanych w Medycznych Czynnościach Ratunkowych (MCR).

Kwas acetylosalicylowy
należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czyli tak zwanych NLPZ. Lek ten wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu inhibitorów COX-1 oraz COX-2. Inhibitory te odpowiedzialne są za tworzenie się prostaglandyn, które biorą udział w reakcji zapalnej, przewodzeniu bodźców bólowych oraz powstawaniu gorączki. Kwas acetylosalicylowy acetyluje wiele białek strukturalnych i enzymatycznych oraz lipidów błon komórkowych. Niekiedy ace…

Zatrucie perhydrolem w praktyce ratownika medycznego

Obraz
Perhydrol, nadtlenek wodoru, woda utleniona - to jedna i ta sama postać niebezpiecznego związku chemicznego o różnych stężeniach, który po przedostaniu się do organizmu może spowodować stan zagrożenia życia. Warto przypomnieć sobie tą substnację w ramach zagadnień związanych z zatruciami.

Co to jest?

H2O2 to nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym. Jest dobrze rozpuszczalną w wodzie, bezbarwną i żrącą cieczą o konsystencji syropu.

Gdzie, i w jakim stężeniu jest spotykany?

3% woda utleniona -stosowana niegdyś na rany, dziś stosowana bardziej do płukania jamy ustnej. Dostępna raczej w każdej aptece.7-15% nadtlenek wodoru - stosowany jako tzw. "wybielacz na bazie aktywnego tlenu" w środkach chemii gospodarczej oraz we fryzjerstwie do farbowania i rozjaśniania włosów.30% nadtlenek wodoru (perhydrol) - stosowany jako silny ś…

III Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

Obraz
III Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych po raz kolejny zawitał na ramówkę ciekawych wydarzeń związanych z szeroko pojętym ratownictwem medycznym. To niesamowita okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej, do wymiany doświadczeń i własnych spostrzeżeń. Jak co roku spotkamy wiele autorytetów z różnych dziedzin medycyny, co zapewni wysoką jakość wygłaszanych referatów.
Program Kongresu jest intensywny i obejmuje wiele tematów medycyny ratunkowej: od doświadczeń wojskowych w ratownictwie cywilnym, poprzez medycynę lotniczą, wysokogórską, nurkową, aż po BHP w Zespołach Ratownictwa Medycznego, czy też postępowania w położnictwie, ginekologi, pediatri w warunkach zespołu "P".

Cały program kongresu możecie znaleźć tutaj: Program III OKRM.

Wykład inaguracyjny podczas tegorocznego Kongresu na temat nowoczesnych dostępów donaczyniowych i zasad płynoterapii wygłosi dr hab. n. med. Waldemar Machała - jeden z autorów książki "Postępowanie p…