Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2017

Podstawy farmakologii dla ratownika

Obraz
Podstawy farmakologii dla ratownika

1. Jesteś zobligowany do walki z bólem. Nie zwalczaj go jednak całkowicie, bo doprowadzisz do znieczulenia ogólnego.

Musisz to wyjaśnić swojemu pacjentowi.
Musisz znać różnicę między sedacją, analgezją i znieczuleniem, podobnie jak musisz znać leki, które wywołują te stany.

2. Jeśli zamierzasz sedować pacjenta, to pamiętaj, że tracisz możliwość oceny parametru życiowego, jakim jest stan świadomości.

Pomyśl przez chwilę, zanim zechcesz brawurowo podawać leki.
Zastanów się, jak bardzo skomplikujesz swoją sytuację i wtedy podejmij decyzję.

3. Nie traktuj wytycznych jak książki kucharskiej. Każdy pacjent jest inny i wymaga odmiennego podejścia.

Wytyczne stosowania leków nie stanowią zbioru gotowych przepisów do wykorzystania w każdej sytuacji. Otrzymujesz je po to, aby w sytuacji stresowej działać efektywniej.

4. Miareczkuj leki aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Bądź cierpliwy. Poczekaj, aż lek zacznie działać.

Jeśli nie znasz działania leków, których używasz,…

Leki w resuscytacji pediatrycznej - EPALS 2015

Obraz
Lista leków wraz z opisem (dawkowanie, wskazanie, przeciwwskaznie) stosowanych w resuscytacji pediatrycznej z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu serca.


Adrenalina (amp. 1 mg w 1 ml)

Dawkowanie:

- 0,01 mg/kg mc. = 10 µg/kg mc. epinefryny = 0,1 ml/kg mc. roztworu 1:10 000 (1 mg/10 ml) w podaniu dożylnym lub doszpikowym

Maksymalna pojedyńcza dawka wynosi 1 mg.

Nie zaleca się rutynowego stosowania większych dawek adrenaliny (powyżej 10 mcg/kg), ponieważ takie działanie nie poprawia przeżywalności ani nie poprawia neurologicznego wyniku leczenia po zatrzymaniu krążenia.

Efekt hemodynamiczny jest zależny od dawki:

- wlew ciągły 0,1–1,5 µg/kg mc./min - 0,1–0,3 µg – działanie inotropowe (efekt β-adrenergiczny) - >0,3 µg – działanie inotropowe i wazokonstrykcyjne (zależne od receptorów α). Epinefryna jest endogenną katecholaminą z silnym działaniem pobudzającym receptory α i, β1 i β2-adrenergiczne. Efekt α-adrenergiczny powoduje skurcz naczyń trzewnych i skórno-śluzowych, co prowadzi do wzrostu…