Posty

Wyświetlanie postów z 2018

HAKT ONOB - farmakoterapia w przypadku OZW w ZRM typu P

Obraz
Chyba każdy z medyków na studiach, i nie tylko słyszał o akronimie MONA, który kojarzył się z listą leków, którą stosowało się w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego. Od jakiegoś czasu MONA przestała tak naprawdę istnieć, została przekształcona i zmodyfikowana - to wszystko zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC i ESC. Po akronimie MONA powstał kolejny, nieśmiały akronim HAK MON. W ratownictwie medycznym utarły Nam się jakoś akronimy, skróty mnemotechiczne, które pozwalają Nam zapamiętać ważne zagadnienia związane z jednostkami chorobowymi. Swoją wiedzę opieramy na wytycznych towarzystw naukowych, ERC, które zmieniają się, co 5 lat, a także w przypadku OZW - wytyczne ESC, które aktualizują się co rok. Ten wpis poświęcony jest ugruntowaniu wiedzy dotyczącej samej farmakoterapii w opiece przedszpitalnej ujętej w nowy akronim HAKT ONOB w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego.H - Heparyna 

Dawka: 70-100 j.m./kg i.v. (maksymalnie 5 000 j.m.) 

Heparyna niefrakcjonowana (UFH) jest pośrednim inhi…

Agonia - Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym - recenzja od ratownika medycznego

Obraz

Oświetlenie osobiste dla ratownika medycznego - latarki firmy Olight od Militaria.pl

Obraz
Oświetlenie osobiste w pracy ratownika medycznego może wydawać się błahą rzeczą, ale dla mnie jest sprawą bardzo ważną. Nie spotkałem się jeszcze, aby jakikolwiek pracodawca / dysponent wyposażył ZRM w oświetlenie dla załogi ambulansu. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą nie przewidują tego, aby załogi ratownicze pracowały w nocy i w trudnych miejscach, gdzie brak jest światła :), bo zgodnie z tą normą mamy do dyspozycji latarkę diagnostyczną oraz reflektor punktowy - to tyle w kwesti oświetlenia.
Aby pracowało Nam się znacznie wygodniej w nocy, czy w warunkach, gdzie potrzebne jest światło, lepiej posiadać latarkę czołową lub inną latarkę, którą możemy przypiąć do odzieży.

Dlatego też dzięki uprzejmości firmy Militaria.pl mam przyjemność przetestować oświetlenie osobiste marki Olight.
Dziś krótko opis wybranych modeli, które otrzymałem na testy.
Latarka czołowa Olight H15S Wave
Największa gabarytowo, do nerki ratowniczej lub kamizelki ci…

Kardiowersja elektryczna w ZRM typu "P"

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie dwóch ratowników medycznych o godz. 2:35 został zadysponowany w kodzie drugim na sygnale (kodyfikacja wg SWD PRM) do mężczyzny lat 75, który zgłasza spoczynkowy ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku utrzymujący się od około 120 minut, jest blady, spocony. Miejsce zdarzenia to dom jednorodzinny, pacjent zastany w pozycji siedzącej na łóżku, ogólne wrażenie na widok stanu pacjenta: złe. Przystąpiono do badania podmiotowego i przedmiotowego.
BADANIE:

A - drożne, niezagrożone w chwili badania
B - 18/min, szmer pęcherzykowy prawidłowy obustronnie, bez cech wysiłku oddechowego, klatka piersiowa unosi się symetrycznie, SpO2 - pulsoksymetr nie dokonał pomiaru
C - żyły szyjne w normie, CRT 3 sekundy, tętno na tętnicy szyjnej bardzo szybkie, miarowe ok. 180/min, na tętnicy promieniowej nitkowate, CTK 80/60 mm Hg, skóra blada, wilgotna, zlana potem, ochłodzenie kończyn górnych, w zapisie EKG HR 179/min
D - AVPU (A), glikemia 157 mg%, …

Tachyarytmia i bradyarytmia - objawy niepokojące

Obraz
To, jak szybko i w jaki sposób należy leczyć pacjenta z zaburzeniami rytmu serca, zależy od tego, czy występują objawy niepokojące. Niżej opisane objawy niepokojące wskazują na niestabilny stan pacjenta oraz ryzyko pogorszenia tego stanu, całkowicie lub częściowo na skutek arytmii:

wstrząs – hipotensja (ciśnienie skurczowe krwi < 90 mmHg), bladość powłok, pocenie, ochłodzenie kończyn, splątanie lub zaburzenia świadomości
śpiączka – przemijająca utrata przytomności spowodowana globalną redukcją przepływu krwi w mózguniewydolność serca – obrzęk płuc i/lub podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych (z obrzękami obwodowymi i powiększeniem wątroby lub bez)niedokrwienie mięśnia sercowego – typowe bóle stenokardialne i/lub objawy niedokrwienia mięśnia sercowego w 12-odprowadzeniowym EKGskrajna częstość rytmu serca – jako informację dodatkową do powyższych objawów warto rozważyć skrajną częstość rytmu serca jako objaw niepokojący sam w sobie, który wymaga pilniejszej oceny i leczenia, aniżeli …

Resuscytacja noworodków - leki wg NLS 2015

Obraz
Leki stosowane w resuscytacji noworodka: ich rodzaje, wskazania do zastosowania, dawki oraz możliwe drogi podania.

Podanie leków należy rozważyć tylko wtedy, gdy pomimo upowietrznienia płuc – krążenie pozostaje niewydolne, a czynność serca nie wzrasta mimo skutecznej wentylacji i prawidłowo wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej. Zdarza się to wyjątkowo rzadko; według ostatniej analizy 38 000 porodów rzadziej niż raz na 2000. Chociaż leki były stosowane w resuscytacji noworodka od dekad, istnieje bardzo mało dowodów potwierdzających ich skuteczność i mimo stwierdzanej początkowo dobrej reakcji niektórych noworodków na zastosowane leki, ich dalsze rokowanie było zazwyczaj bardzo złe. Niektóre badania wykazują lepsze wyniki stosowania leków w resuscytacji, jednak uważna lektura tych prac pokazuje, że niekiedy były one podawane przed zabezpieczeniem drożności dróg oddechowych, zatem prawdopodobnie niepotrzebnie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku skuteczności uciśnięć klatki pier…