Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2015

Technika pobierania arterializowanej krwi włośniczkowej

Obraz
Pobieranie krwi na gazometrię, to czynność, którą wykonuję się najczęściej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) lub Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT). W ninejszym poście chciałbym przedstawić Wam jak wygląda technika pobierania arterializowanej krwi włośniczkowej.

CO TO JEST GAZOMETRiA?

Gazometria krwi to badanie krwi tętniczej lub arterializowanej krwi włośniczkowej (mniejsza wiarygodność), rzadziej żylnej lub pobranej w trakcie cewnikowania serca, oceniające równowagę kwasowo-zasadową i wymianą gazową.

WSKAZANiA:

Diagnostyka i monitorowanie leczenia:

niewydolności oddechowejzaburzeń równowagi kwasowo-zasadowejMiEJSCE NAKŁUCiA:

opuszka palcapłatek ucha
SPRZĘT:

gazik ze środkiem dezynfekcyjnymcienka igła do nakłucia skóry lub specjalne ostrzeheparynizowane, specjalne kapilarymetalowe pręcikizatyczki na kapilarymagnesTECHNiKA:

1. Ogrzej (po­ma­suj) miej­sce na­kłu­cia.
2. Nakłuj skórę na głę­bo­kość za­pew­nia­ją­cą swo­bod­ne wy­pły­nię­cie dużej kropli krwi.
3. Na­peł­nij krwią ka­pi­…