Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

Medyczne Czynności Ratunkowe - recenzja

Obraz
Książka Medyczne Czynności Ratunkowe pod redakcją naukową Przemysława Paciorka i Amelii Patrzały miała swoją premierę w 2015 roku. W tym roku ukazał się 3 dodruk książki uwzględniając Wytyczne Resuscytacji ERC 2015. Sama nazwa wskazuje, że podręcznik ten będzie tyczył się medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny i pielęgniarka systemu podejmuje w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Książka przedstawia w sposób praktyczny pomiar podstawowych parametrów życiowych pacjenta w stanie zagrożenia życia, ich ocenę oraz proponowane leczenie. Znajdziemy tutaj również algorytm (BLS, jak i ALS) prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z rozpoznaniem i leczeniem odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia - to wszystko oparte na najnowszych wytycznych ERC 2015. Opisany schemat dotyczący odbierania porodu w warunkach pozaszpitalnych, wykaz środków farmakologicznych, które ratownik medyczny może podawać samodzielnie i uwarunkowania prawne w praktyce ratownika medy…