Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2017

Częstoskurcz nadkomorowy - opis przypadku

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie dwóch ratowników medycznych został zadysponowany do kobiety lat 72, która zgłasza dyskomfort w klatce piersiowej (uczucie szybkiego bicia serca). ZRM przybył w ciągu 7 minut na miejsce zdarzenia. Kobieta zastana w pozycji siedzącej. Przystąpiono do badania podmiotowego i przedmiotowego.

BADANIE:

A - drożne, niezagrożone
B - 18/min, szmer pęcherzykowy prawidłowy obustronnie, odgłos opukowy prawidłowy, bez cech wysiłku oddechowego, SpO2 98%
C - żyły szyjne w normie, CRT poniżej 2 sekund, tętno na tętnicy szyjnej i tętnicy promieniowej obecne, bardzo szybkie, miarowe 160/min, CTK 100/60 mm Hg, skóra w normie, EKG nr 1 w załączniku
D - AVPU (A), glikemia 150 mg%, źrenice równe i reaktywne, siła mięśniowa L=P, oczopląsu brak, czucie symetryczne zachowane
E - brzuch miękki, niebolesny, prawidłowo wysklepiony, bez objawów otrzewnowych, bez obrzęków kończyn dolnych, temp. ciała 36,6 °C

S - uczucie szybkiego bicia serca, złe samopoczucie, niepokó…